Vandskifte i akvariet

Man hører og læser ofte at man bør skifte f.eks. 30% af vandet en gang om ugen. Disse tal skal dog tages med forbehold, da der er mange faktorer der spiller ind, i forhold til hvor ofte der bør skiftes vand. Det kan være akvariets størrelse, antallet af fisk, hvor mange planter der er i akvariet, samt hvilket filter der benyttes. Generelt kan det siges at jo mindre akvariet er, jo oftere skal der skiftes vand i det, og har du en kampfisk i et meget lille akvarie, må du være forberedt på at skulle skifte vand helt op til 3-4 gange om ugen.

Man kan ikke se på vandet om der er behov for at det skal skiftes. Selv om vandet er helt klart, er det ikke nødvendigvis sundt. Og vand fyldt med alger, som kan virke meget utiltalende, kan sagtens være sundt. For at vide om dit vand er sundt, er du nød til at vide hvilke værdier du har af bl.a. nitrit og ammoniak. En ophobning af nitrat og ammoniak i akvariet, kan i værste fald være dødeligt for de fisk du har gående. Det er ikke muligt ud fra udseende på vandet at se om indholdet af disse stoffer er for højt. Det kan du kun afgøre ved at foretage en test af dit akvarievand.

For at forstå nødvendigheden af at have sundt vand i akvariet, er vi nød til at kigge nærmere på den bakterieflora, der findes i vandet. Den klart største aktivitet forgår i det der bliver kaldt for kvælstofcyklussen. Kvælstofcyklussen kan også ses som en cyklus der arbejder i denne rækkefølge: Ammoniak -> Nitrit -> Nitrat.

Fase 1: Ammoniak

Ammoniak opstår i akvariet når affaldsstoffer fra fisken, eller plantedele nedbrydes.