Kampfisk (Betta Splenders)

Kampfisk er en af de mest kendte akvariefisk, og regnes for at være en af de mest populære ferskvandsfisk at have i akvariet.
Det er en hårdfør art, som trives i de fleste typer vand, men som ikke kommer så godt ud af det med de fleste andre fisk, så det er vigtigt at sætte sig ind i fiskens behov inden man anskaffer den.

Kampfisk / Betta Splenders
Kampfisk / Betta Splenders - Foto: Dan Olsen

En voksen kampfisk kan blive op til 10 cm lang, men det mest almindelige er at de bliver 5-7 centimeter.

Kampfisk har et meget unikt udseende, som er kommet af mange års selektiv avl, og de individer der lever i naturen er knap så farverige og pragtfulde som dem man ser i akvariebutikkerne.

Ofte ser man at kampfisk står i meget små akvarier i butikkerne, men denne størrelse akvarie er langt fra nok til at fisken trives. Som alle andre fisk har kampfisken brug for at der er lidt størrelse på akvariet, da den er en ivrig svømmer. I naturen lever kampfisk i  sumpområder, grøfter, kanaler og oversvømmede rismarker, og har ofte et territorie på flere kvadratmeter, så at tænke at den vil trives i en bowle eller et lille akvarie på et par liter, svarer til at vi flytter ind i pulterkammeret. Vi kan sagtens overleve, men vil ikke trives. Et akvarie til en kampfisk, bør helst være længere end det er højt så den har noget plads at svømme på, og bør, efter min mening, ikke være under 30 liter. 

Akvariet bør indrettes med mange, og gerne storbladede planter, flydeplanter og gerne andre steder hvor den kan skjule sig, så som trærødder, bambus eller lignende. Akvariet bør være udstyret med filter og varmelegeme, og kræver vandskifte, ganske som andre akvarier.

Filteret bør være af en type der ikke giver alt for meget cirkulation i vandet, da en kampfisk vil mistrives hvis cirkulationen er for voldsom. Her vil f.eks. en elefantfod komme til sin ret, ydermere er dette en filtertype som er nem at rense, og ikke koster alverden i indkøb.

Kampfisk kan godt finde på at springe op af vandet, hvilket de gør i naturen for at komme fra vandhul til vandhul, og blandt andet af denne årsag bør der være låg på akvariet. En anden grund til at have låg på akvariet, er at kampfisken er en labyrintfisk, og i iltfattigt vand kommer op til overfladen for at indånde luft. Et låg på akvariet er med til at sikre at der er nogenlunde den samme temperatur over vandet, som der er i vandet, og dette er igen med til at sikre at fisken ikke indtager kold luft, og derved kan blive udsat for chok, hvilket i værste tilfælde kan koste den livet.

Kampfisk / Betta Splenders
Kampfisk / Betta Splenders - Foto: Dan Olsen

Som nævnt er kampfisken en labyrintfisk. Det vil sige at kampfisken har et organ, kaldet labyrinten, som gør at den kan indånde luft fra atmosfæren, og derved kan leve i iltfattige vandmiljøer. Det er derfor ikke unaturligt at se at de kommer op til overfladen for at få luft. Af andre labyrintfisk kan bl.a. nævnes guramier.

Navnet kampfisk har den fået, da den er meget aggressiv overfor artsfæller. Det er ikke muligt at holde flere hanner i det samme akvarie, da disse vil komme op at slås, og da der ikke er nogen steder at flygte hen, vil det som regel medføre døden for den ene af parterne, da der ikke er plads til to territorier i akvariet. Derimod er det muligt at holde en han, og nogle hunner sammen, dog skal akvariet være af en vis størrelse, og godt beplantet, da han fra tid til anden vil jagte hunnerne. 

Hunnerne kan fint holdes sammen, og det er ikke det store problem at have flere hunner i det samme akvarie, så længe at det er indrettet på en sådan måde, at hunnerne har mulighed for at gemme sig lidt for hinanden. Hunnerne har også deres territorier, men de er ikke så store som hannernes.

Sådan kan du tjene 350 USD per time

Så længe man opfylder betingelserne for fiskens trivsel, er det en gangske rolig og fredelig fisk, som ikke er specielt aggressiv over for andre arter, men også her er der nogle undtagelser. Hvilke andre fisk de vil tolerere, afhænger af personligheden hos kampfisken. 
Nogle kampfisk trives fint med andre fisk, mens andre er gode til at jage og plage andre arter, mens der igen er nogle der ikke tolerer andre fisk i nærheden. Generelt kan det siges at man bør holde sig fra fisk der napper finner, fisk der har lange slør eller finner, samt fisk der er territoriale. 

Det er tydeligt at se forskel på kønnene på de voksne kampfisk. Hannerne har store og prangende finner, og ofte i meget skarpe farver. Hunnerne er derimod mere langstrakte end hannerne, og uden de prangende finner, og oftest er de ikke så farverige som hannerne.

Kampfisk er meget tolerante over for vandværdierne i det akvarie hvor den bor, men skal der andre fisk i akvariet, er det vigtigt at læse mere om de arter man vælger at sætte sammen med, da det er disse der vil komme til at bestemme de vandværdier der skal være. F.eks. kræver de fleste tetrafisk surt vand, hvorimod de fleste ungefødende tandkarper kræver hårdt vand.

Kampfisk skal fodres med kødbaseret foder. Har man adgang til levende foder er det et must, men ellers klarer de sig også fint med frossen foder, så som myggelarver, dafnier m.m. Vælger man at servere tørfoder, er det vigtigt at det indeholder en del animalske proteiner. De fleste producenter fremstiller foder specielt til fisk der har behov for animalsk protein, så det er ikke noget problem, da de vil spise det meste af det de får serveret.